Zin in Zandvoort Zin in CultuurDe " Duinennamen " in Zandvoort Klik hier of kijk bij " Oude Verhalen " in het Menu !

Prijsvanzandvoort

Historische foto's van het Circuit van Zandvoort, klik op de foto !

Ontvangen email van de Koninklijke Bibliotheek:
From: webarchivering@kb.nl
Sent: Wed, 1 Aug 2018 09:15:25
To: info@zandvoortvroeger.nl
Subject: Archivering van uw website door de Koninklijke Bibliotheek
(referentie: 31293477)

Geachte heer/mevrouw,
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.zandvoortvroeger.nl

Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 31 augustus 2018. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies zijn te raadplegen binnen ons eigen gebouw. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is. Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

Info over deze site i.v.m. de privacywet en het copyright van de foto's Klik hier